Towers Watson: Wie stapt tijdig aan boord van de UBI-Express

Verzekeraars die reeds in een vroeg stadium zijn ingestapt op de markt van betaal-per-gebruik motorrijtuigenverzekeringen ("Usage-Based (motor) Insurance" – UBI), zijn daarvoor beloond met groeiende interesse en vraag van de consument. Vooral in de Verenigde Staten is de ontwikkeling in de laatste jaren enorm, maar het wordt steeds belangrijker om goed te weten hoe verzekeraars hun producten verder kunnen differentiëren.

De afgelopen drie jaar heeft de groeiende vraag in de VS naar UBI-producten op basis van telematische technologie de voorspellingen van zelfs de meest overtuigde pleitbezorgers overtroffen. Omdat sommige UBI-markten in Europa zich in een vergelijkbare fase bevinden als die van de VS een jaar of drie à vijf geleden – of hier hard naar op weg zijn – bekijken wij in dit artikel welke lessen verzekeraars kunnen leren van de diverse lokmiddelen in de VS, de voorkeuren van klanten en de ontluikende strategieën voor productdifferentiatie die worden ontwikkeld.

Wat is UBI? Het concept achter UBI is eigenlijk heel simpel: automobilisten betalen een verzekeringspremie op basis van hoe, wanneer en waar zij feitelijk rijden. Met behulp van een apparaatje dat in de auto wordt aangebracht, ontvangt de verzekeraar gegevens over variabelen die van invloed zijn op de risico's die de automobilist loopt op schade. Daarbij gaat het onder andere om snelheid, remgedrag en het tijdstip waarop men rijdt. Op deze manier kan de verzekeraar individuele risico's beter inschatten en kan de hoogte van de premie dus beter worden toegespitst op deze risico's. Voor automobilisten biedt dit de mogelijkheid om beter in de hand te houden wat zij voor hun autoverzekering moeten betalen. Zij kunnen hun rijgedrag positief beïnvloeden en zo voor zichzelf en anderen de kans op letsel verminderen door veiliger te rijden.

Wanneer een motorrijtuigenverzekeraar in een markt zonder UBI begint met het gebruiken van UBI voor zijn tariefstelling, zullen concurrenten door de beter toegespitste premie in het nadeel zijn. De enige keuze die concurrenten hebben is om ook UBI te gebruiken voor het vaststellen van de tarieven. Zo lijkt de overstap naar UBI onvermijdelijk.

Het succesverhaal in de VS

De Amerikaanse particuliere autoverzekeringsmarkt is in drie jaar tijd vanuit een praktisch blanco start ontwikkeld tot een markt waar het merendeel van de verzekeraars in één of meer staten UBI-polissen uitschrijft. De enorme interesse vindt zijn weerslag in het feit dat, met uitzondering van Hawaï, alle staten nu op zijn minst één UBI-product voor autobezitters aanbieden, en dat in maar liefst achttien staten vier of meer UBI-programma's met elkaar concurreren om de meeste automobilisten aan zich te binden.

Toch is de ontwikkeling van UBI als massaproduct op de Amerikaanse markt veel minder stormachtig verlopen dan het bovenstaande doet vermoeden. De eerste initiatieven stammen al uit de jaren negentig en waren in eerste instantie bedoeld om rijveiligheid onder jonge automobilisten te verbeteren dan wel ouders informatie te verschaffen over het rijgedrag van hun kinderen. Zij waren dus In eerste instantie gericht op een relatief kleine en specifieke doelgroep.

Verzamelde gegevens middels UBI

UBI-programma's vormen een onvoorstelbaar rijke gegevensbron, waarmee uitdagingen ontstaan ten aanzien van het structureren, overzetten, hanteren en analyseren van de desbetreffende gegevensvolumes.

Omdat de gegevens steeds gedetailleerder worden - inmiddels op secondeniveau -, kunnen deze worden gebruikt om onnauwkeurige gegevens op te sporen en weg te poetsen. Zo kan het spectrum van risicogedrag nog beter in kaart worden gebracht en vormt UBI een middel om consumenten te helpen hun kennis te vergroten van hoe zij hun rijgedrag kunnen verbeteren.

Bijgevolg is de sleutel tot het veroveren van een krachtige positie op de UBI-markt eerder kennis dan technologie. Pas als een verzekeraar beschikt over een UBI-klantenbestand van voldoende omvang om analyses te maken, dan heeft de verzekeraar een voldoende sterke positie veroverd om ook echt verder te komen en, naarmate de consumptie toeneemt, productaanbiedingen te doen aan verschillende doelgroepen. Er zijn voorbeelden bekend van verzekeraars die op basis van een onderling gedeeld gegevensbestand een snelle manier gevonden hebben om deze kennis te vergaren.

Differentiatie van UBI

Een groot deel van de discussie over UBI is tot nu toe gericht op tarieven en prijsbesparingen voor de consument. Omdat steeds meer verzekeraars echter de markt zullen betreden en echte prijsconcurrentie zich ook naar de UBI-markt gaat uitstrekken, zullen verzekeraars waarschijnlijk ook op zoek moeten gaan naar andere 'lokmiddelen' om de verkoop van hun producten te stimuleren en zich van hun concurrenten te onderscheiden.

UBI biedt legio mogelijkheden voor verzekeraars om zich te onderscheiden. In de VS zien wij inmiddels tekenen van productdifferentiatie die verder gaat dan enkel de prijs. Liberty Mutual en American Family zijn beide gericht op het wegnemen van ouderlijke zorgen en hebben als doel om tieners om te vormen tot veiligere automobilisten, op basis van feedback over het rijgedrag. Dergelijke diensten spreken de betere automobilisten aan, bevorderen het klantenbehoud op de lange termijn en verbeteren in principe de schadeverhouding tot premie-inkomen voor de desbetreffende verzekeraars.

Tevens kunnen de veiligheid en beveiliging in ruimere zin worden bevorderd met behulp van diensten zoals het genereren van een automatisch oproep aan nooddiensten wanneer het apparaat een aanzienlijke schok registreert, of het bieden van ondersteuning bij de lokalisering voor takeldiensten (bijvoorbeeld eCall). Op markten waar autodiefstal een groot probleem vormt, kan diefstaldetectie, opsporing of zelfs uitschakeling van het voertuig op afstand een aantrekkelijke optie voor de consument zijn. Een overzicht van mogelijke diensten afhankelijk van beschikbare data is gegeven in afbeelding 1.

UBI in Nederland

In Nederland staat de ontwikkeling van UBI nog in de kinderschoenen. Een aantal verzekeraars heeft een pilot uitgevoerd, maar nog geen volwassen producten in de markt afgezet. De grootste horde die in Nederland moet worden genomen, is de selectie en interpretatie van de middels UBI verkregen data. Deze zal specifiek moeten worden gemaakt voor de Nederlandse markt.

Als een product commercieel interessant wil zijn op grote schaal, dan moet het makkelijk verkrijgbaar zijn en eenvoudig in het gebruik. In dat opzicht is de groei van de UBI-markt in de VS mogelijk gemaakt door het feit dat poorten voor OBD-II ("On-Board Diagnostics") al sinds 1996 standaard worden aangebracht in Amerikaanse voertuigen. Hierdoor is zelfinstallatie van het apparaat de gangbare norm geworden.

Europa beweegt zich steeds meer in deze richting. In 2001 en 2004 zijn EOBD ("European On-Board Diagnostics") standaard geworden voor respectievelijk alle benzine- en dieselvoertuigen. Ook zijn grote autofabrikanten als BMW, Hyundai, Ford en Toyota bezig met de mogelijkheden die de installatie van telematica biedt.. Zo hebben diverse grote internationale autofabrikanten en elektronicabedrijven het Car Connectivity Consortium ondertekend. Een van de doelstellingen daarvan is om een mondiale standaard voor telematische systemen te ontwikkelen. Ook de wetgeving helpt bij het stimuleren om gebruik te maken van UBI: eCall is in de EU vanaf 2015 verplicht.

Voorlopig zal de wens van consumenten om invloed uit te oefenen op de premie die zij moeten betalen voor hun autoverzekering, de voornaamste drijfveer zijn voor de initiatiefnemers achter UBI in Nederland. Europa ligt in principe niet ver achter op de VS en binnen Europa is de verwachting dat Nederland in de voorhoede zal gaan opereren. Alleen in deze voortrekkersrol kunnen verzekeraars werkelijk de vruchten plukken van wat naar alle waarschijnlijkheid de toekomst is van de autoverzekeringsbranche. Towerswatson.com
 

Rijgedragverzekering Nieuws

lees alles over dé autoverzekering met korting voor je rijgedrag en vergelijk de premies op Rijgedragverzekering.nlTelefoonnummer: 072 509 22 63

of stel je vraag via WhatsApp op nummer 06 38 565 819

Openingstijden:
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag