VoordeelPakket

Je kunt dit VoordeelPakket afsluiten via jouw eigen Polismap app. Inloggen doe je via mijn.polismap.nl. Naast 11% korting op de premie kent de Polismap het voordeel dat je alles onder één dak kunt verzekeren. De polissen zijn dagelijks opzegbaar. Je vindt jouw aanbieding in je eigen Polismap app. Wij zijn je ook graag van dienst op tel. 0725092263 voor hulp en advies. ( ma. t/m zat. 09:00 tot 17:00 )


 

VoordeelPakket ( af te sluiten via jouw Polismap app )

Klik op één van de verzekeringen van het VoordeelPakket: Het gemak van dit VoordeelPakket:
 • Woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, reis, gezinsongevallen en rechtsbijstand in 1 pakket, 1 aanspreekpunt bij schade
 • Dagelijks opzegbaar
 • Garantie tegen onderverzekering
 • Opstalverzekering tot € 1.000.000,- gedekt
 • Inboedelverzekering tot € 130.000,- gedekt
 • Tot 11% pakketkorting
 • Altijd inzicht in al je polissen via de Polismap app
 • Gemakkelijk zelf wijzigingen doorvoeren
 • Geen afsluit,- wijzigings,- of royementskosten
 • Vast prolongatiebedrag per betaaltermijn van € 1,50

Aansprakelijkheidsverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • je bent verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,-
 • Schade aan bepaalde geleende spullen tot maximaal € 20.000,-
 • Schade door een vriendendienst tot maximaal € 25.000,-
 • Schade door de woning waarin je woont
 • Je bent verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000,-
 • Schade bij anderen veroorzaakt door het huisdier van is meeverzekerd
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Niet verzekerd is schade ontstaan door motorrijtuigen, vaartuigen, caravans en luchtvaartuigen
 • Je bent niet verzekerd als bedrijf, werknemer of jager
Deze aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?
Download aansprakelijkheidsverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket
 

Inboedelverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • De inboedel is bij schade verzekerd tot € 130.000,-
 • Verbeteringen aan de huurwoning zoals bijvoorbeeld een badkamer en/of keuken zijn meeverzekerd
 • Een deel van de inboedel is standaard tot een maximum bedrag verzekerd:
€ 10.000,- computers, audio, video- en fotoapparatuur
€ 2.500,- sieraden
€ 15.000,- kunst, antiek en schilderijen
€ 10.000,- verzamelingen (zoals bijvoorbeeld postzegels)

In veel situaties zijn bovenstaande bedragen ruim voldoende. Indien je twijfelt of bovenstaande bedragen voor jouw situatie toereikend zijn, dan kun je contact met ons opnemen.
 • Aan de woning bevestigde antennes, zonweringen, zonnepanelen, terreinafscheidingen, tuinhuisjes en hobbykassen zijn, op basis van een enigszins beperkte dekking, verzekerd
 • Huurdersbelang is standaard meeverzekerd. Het verzekerd bedrag is onbeperkt
 • Brom- en snorfietsen zijn meeverzekerd. Van andere motorvoertuigen zijn alleen losse onderdelen en accessoires verzekerd tot maximaal € 1.250,-
 • Bij schade doen we geen beroep op onderverzekering
Extra dekkingen

1. Glas
Als je een huurder bent van de woning, dan kun je schade aan glas meeverzekeren. Schade aan ruiten en de kosten voor een noodvoorziening zijn verzekerd.

2. Eigenarenbelang
Woon je in een appartementencomplex en is er een Vereniging van Eigenaren? Dan kun je het eigenarenbelang meeverzekeren. Alle vaste verbeteringen die zijn aangebracht en waardeverhogend zijn voor het appartement zijn verzekerd. Per gebeurtenis bent u verzekerd tot een maximum van € 50.000,-. Dit bedrag is aanvullend op de woonhuisverzekering van de Vereniging van Eigenaren

3. Buitenshuisdekking
Ben je veel onderweg met belangrijke spullen dan kun je deze aanvullend verzekeren met een buitenshuisdekking.
 • De onderstaande bezittingen zijn binnen Nederland ook buiten de deur verzekerd voor schade, verlies, diefstal en vermissing tot € 5.000,- per gebeurtenis
 • Er is altijd een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis van toepassing
 • Beschadigingen aan bezittingen die je aan een ander hebt toevertrouwd zijn niet meeverzekerd
 • Zakelijk gebruik is niet meeverzekerd
Verzekerde bezittingen zijn gedekt tot:

* Audioapparatuur € 450,-
* Brillen en zonnebrillen € 450,-
* Contactlenzen € 450,-
* Draagbare dvdspelers, film-, foto- en videoapparatuur € 1.500,-
* Gehoorapparaten € 450,-
* Horloges en sporthorloges € 450,-
* Kinderwagens € 750,-
* Kleding € 450,-
* Laptops en tablets € 750,-
* Muziekinstrumenten € 750,-
* Navigatieapparatuur € 450,-
* Rollators € 450,-

Eigen risico
 • Je kunt kiezen tussen geen eigen risico en een eigen risico van € 150,-.
 • Voor schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis geldt altijd een eigen risico van € 150,-.
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Schade aan voorwerpen die je aan een ander hebt toevertrouwd
 • Beschadigingen aan een muziekinstrument door het gebruik ervan
 • Schade aan bezittingen door opzet, roekeloosheid of onvoldoende zorg
Deze inboedelverzekering afsluiten?
Download inboedelverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden inboedelverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket
 

Woonhuisverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • Schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis
 • De woning is verzekerd tot € 1.000.000,-
 • Standaard meeverzekerd zijn o.a. glas in de woning, de fundering, bijgebouwen, jacuzzi, verankerd zwembad, terreinafscheidingen en zonnepanelen die aan de woning vastzitten
 • Schade aan glas is standaard meeverzekerd
 • Maximaal € 750,- voor nieuwe sloten als jouw huissleutels zijn gestolen
 • Opruimingskosten worden vergoed tot maximaal € 40.000,-
 • Bij schade doen we geen beroep op onderverzekering
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Er is geen dekking indien de woning geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd
 • De dekking is beperkt als de woning door aan- of verbouw niet is afgesloten
 • Er is geen dekking indien de woning door anderen dan de aanvrager en zijn gezin wordt bewoond
 • Schade aan glas als gevolg van eigen gebrek (anders dan glasbreuk) is niet verzekerd
Let op! Is de WOZ-waarde hoger dan € 1.000.000,-? Neem dan contact met ons op. Een houten woonhuis met een rieten dak en monumentale panden kunnen niet onder het VoordeelPakket verzekerd worden. Neem ook hiervoor contact met ons op.

Eigen risico
 • Je kunt kiezen tussen geen eigen risico en een eigen risico van € 150,-.
 • Voor schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis geldt altijd een eigen risico van € 150,-.
 • Voor schade door wind en storm geldt een extra eigen risico van € 300,-. Dit bedrag wordt altijd opgeteld bij het gekozen eigen risico.
Deze woonhuisverzekering afsluiten?
Download woonhuisverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden woonhuisverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket
 

Doorlopende Reisverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • Je bent verzekerd voor buitengewone kosten en hulpverlening bij ziekte, een ongeval of overlijden tijdens de reis
 • Jouw bagage is gedekt voor schade, verlies en vermissing
 • Kosten voor medische hulp, een ongeval of overlijden tijdens de reis zijn gedekt
 • Bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval ontvang je een uitkering
 • Zakenreizen zijn secundair verzekerd op deze verzekering
De reisverzekering is standaard van toepassing in de volgende landen:

* Landen van de Europese Unie
* Armenië, Azerbeidzjan, de Baltische staten, Georgië, Moldavië en Oekraïne
* Het Europese deel van Rusland, Kazachstan ten westen van het Oeralgebergte
* Wit-Rusland, Turkije en IJsland * Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden
* De niet-Europese landen aan de Middellandse Zee
* Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië
* Let op! U bent niet verzekerd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Extra dekkingen:

1. Werelddekking
Je kunt de reisverzekering uitbreiden met een werelddekking en bent dan overal ter wereld verzekerd.

2. Wintersport
Je kunt de reisverzekering uitbreiden met een wintersportdekking als je van plan bent om te gaan skiën of snowboarden (voor langlaufen is geen wintersportdekking nodig).
 • Schade aan en diefstal van de wintersportuitrusting is verzekerd
 • Kosten van skipassen, gehuurde skiuitrusting of geboekte lessen waar je door een ongeval geen gebruik meer van kan maken zijn gedekt indien je:
- Door een gedekte gebeurtenis eerder terug moet naar Nederland
- Opgenomen bent in een ziekenhuis
- Een ongeval heeft gehad

3. Annulering
Je kunt een annuleringsdekking meeverzekeren en kan kiezen voor:
 • een verzekerd bedrag van maximaal € 1.500,- per verzekerde per reis (€ 6.000,- per polis per reis) of
 • een verzekerd bedrag van maximaal € 2.500,- per verzekerde per reis (€ 10.000,- per polis per reis).
4. Autohulp ( Je kunt de autohulpdekking meeverzekeren. )
 • Je bent verzekerd indien jij, of het voertuig niet verder kan rijden
 • Je bent gedekt voor € 125,- arbeidsloon bij reparatie langs de weg en voor € 1.000,- voor vervoer naar de dichtstbijzijnde garage en het verzenden van onderdelen
 • Als het vervoermiddel niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden, is een deel van de kosten voor vervoer terug naar Nederland gedekt:
- Maximaal € 2.500,- huurkosten voor een soortgelijk vervoermiddel
- Extra reiskosten trein of bus
- Extra verblijfkosten, maximaal 10 dagen, € 50,- per dag.

Je bent verzekerd in de volgende landen:
 • Europese landen (inclusief Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, geheel Turkije en de Baltische Staten)
 • niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië
Uitgesloten voor Autohulp zijn:
 • Rusland, Kaliningrad, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland
In Nederland is deze dekking alleen geldig:
 • Tijdens een geboekte reis in Nederland als je de boeking kan aantonen met een boekingsbevestiging of nota
 • Tijdens reizen naar het buitenland waarbij je nog in Nederland verblijft of door Nederland reist
Buiten dit verzekeringsgebied ben je niet verzekerd. Ook niet als je werelddekking hebt afgesloten.

Eigen risico
Er is altijd een eigen risico bij medische kosten en schade aan bagage van € 50,- per reis van toepassing

Wat is niet verzekerd?
De maximale reisduur is 90 dagen aaneengesloten

Deze doorlopende reisverzekering afsluiten?
Download reisverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden doorlopende reisverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket
 

Rechtsbijstandverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • Geschillen rondom koop en verkoop, huur, onderhoud en verbouwing van jouw woning in Nederland
 • Consumentengeschillen, bijvoorbeeld met een nutsbedrijf of provider of bij aankoop van duurzame consumptiegoederen
 • Personen- en familierecht, erfrecht en burenrecht
 • Het verhalen van schade door een ander toegebracht en letsel bij medische fouten
 • Sociale verzekeringsuitkering of voorziening, pensioenaanspraken of pensioenuitkering
 • Juridische hulp bij verwijt dat jij je werkzaamheden in loondienst niet volgens de beroepsregels heeft uitgevoerd
 • Bij geschillen omtrent arbeidsovereenkomsten wordt juridische hulp vergoed
 • Externe kosten bij een gedekt evenement zijn verzekerd tot maximaal € 15.000,-
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Geen dekking voor een tweede woning of vakantiewoning voor eigen gebruik
 • Geen dekking bij een echtscheiding en beëindiging van een samenlevingsverband
Extra dekking

1. Verkeer ( Je kunt zelf de verkeersdekking meeverzekeren.)

Wat is verzekerd?
 • Conflicten over deelname aan het verkeer
 • Conflicten over de aanschaf, vervanging of onderhoud van je auto, motor en bromfiets
 • Ook buiten het voertuig ben jeverzekerd.
 • Ook inzittenden en een door jou gemachtigde bestuurders zijn gedekt
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Niet verzekerd zijn geschillen over jouw pleziervaartuig of over voertuigen die zijn gekocht zonder BOVAG garantie of garantie van een erkende dealer
 • Niet verzekerd is bedrijfsmatig gebruik van een voertuig, bijvoorbeeld als taxi of lesvoertuig De voorwaarden van Arag Flex zijn van toepassing.
Eigen risico
Je kunt kiezen tussen geen eigen risico en een eigen risico van € 100,-

Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Geen dekking voor een tweede woning of vakantiewoning voor eigen gebruik
 • Geen dekking bij een echtscheiding en beëindiging van een samenlevingsverband
Deze rechtsbijstandverzekering afsluiten?
Download rechtsbijstandverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden rechtsbijstandverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket
 

Gezinsongevallenverzekering VoordeelPakket

Wat is verzekerd?
 • Een eenmalige uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit
 • Als je in het buitenland overlijdt, worden extra kosten bij vervoer naar Nederland vergoed
 • Extra kosten die je maakt als u minimaal 3 dagen wordt opgenomen in het ziekenhuis
 • In bepaalde gevallen worden de kosten voor plastische chirurgie vergoed
Wat is niet of beperkt verzekerd?
 • Je ontvangt geen uitkering als het ongeval veroorzaakt is onder invloed van verdovende middelen
 • Sporten waarvoor je wordt betaald of een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld ijshockey, boksen, rugby of motorsporten worden niet vergoed
Verzekerde bedragen: Je kunt kiezen voor de volgende verzekerde bedragen:
 • € 10.000,- bij overlijden en maximaal € 50.000,- bij letsel of
 • € 5.000,- bij overlijden en maximaal € 30.000,- bij letsel
Algemeen
In de polisvoorwaarden staat per verzekering de volledige dekking, beperkingen en uitsluitingen.

Deze gezinsongevallenverzekering afsluiten?
Download gezinsongevallenverzekering VoordeelPakket:
Voorwaarden gezinsongevallenverzekering
Algemene voorwaarden VoordeelPakket

Je vindt jouw aanbieding in je eigen Polismap app. Wij zijn je ook graag van dienst op tel. 0725092263 voor hulp en advies.
De Kilometerverzekering is bereikbaar van ma. t/m zat. van 09:00 tot 17:00.

Gerelateerde linken:
Polismap App