All-Risk Rijgedragverzekering 

De All-Risk Rijgedragverzekering is een voordelige autoverzekering met cashback waarbij uw rijgedrag een grote rol speelt. U krijgt 10% extra korting indien u een All-Risk Rijgedragverzekering bij ons afsluit. Met de Rijgedrag App monitoren wij samen met u het rijgedrag. Op basis van een goede rijscore, die wij meten met de Rijgedrag App, ontvangt u een cashback ( korting ) van 10% van de betaalde premie. Deze extra korting storten wij elk kwartaal terug op uw bankrekening. De totale korting die u met de All-Risk Rijgedragverzekering kunt opbouwen is 20%. Hoe veiliger u rijdt, hoe hoger de beloning is. Wilt u een offerte voor een All-Risk Rijgedragverzekering aanvragen? Vraag deze dan aan bij de adviseurs van Rijgedragverzekering.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma. - zat. / 09:00 - 17:00 op telefoonnummer 0725092263.

Offerte All-Risk Rijgedragverzekering

We maken graag een offerte voor u op! Wij vinden persoonlijk advies wel heel belangrijk. Voor het afgeven van een offerte verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt uw gegevens en die van de auto ook bij ons achterlaten op het contactformulier. Dan nemen wij contact met u op.

Offerte aanvragen?

Tel: 0725092263 ma. - zat. / 09:00 - 17:00

All-Risk Rijgedragverzekering

De All-Risk Rijgedragverzekering is een normale autoverzekering en dekt bij een schade, net als elke andere autoverzekering met een volledig casco dekking, de schade aan de auto. De All-Risk Rijgedragverzekering kunt u alleen afsluiten indien uw auto bij aanvang van de verzekering niet ouder is dan 8 jaar. Het enige verschil t.o.v. een normale autoverzekering is dat u tot wel 20% extra autopremie kunt besparen. Als u een All-Risk Rijgedragverzekering bij ons afsluit krijgt u in ieder geval 10% korting op de premie. De andere 10% verdient u door veilig te rijden. Een Rijgedragverzekering meet uw rijgedrag met de Rijgedrag App. Een autoverzekering op basis van het rijgedrag draagt bij aan de verkeersveiligheid en is beter voor het milieu. Hoe veiliger u rijdt hoe lager uw premie is.

Wilt u een offerte ontvangen voor een Rijgedragverzekering? Neem dan contact met ons op. Tel. 0725092263 ma. - zat. / 09:00 - 17:00. 

Rijgedrag App

De Rijgedrag App geeft u inzicht in uw rijgedrag. De Rijgedrag App laat na elke rit zien hoe u heeft gereden. Hierbij maken wij het onderscheid tussen Rustig rijden - Oplettend rijden - Bewust rijden - Nauwkeurig rijden. U kunt elke gemaakte rit uitgebreid bekijken. Wij sturen u de inloggegevens van de Rijgedrag App direct toe wanneer u de All-Risk Rijgedragverzekeing heeft afgesloten. De App is dan altijd beschikbaar op uw telefoon. Zo kunt u goed in de gaten houden of u aan het einde van het kwartaal ook de maximale korting terug krijgt of dat u misschien nog iets moet verbeteren aan uw rijstijl. Uw rijscore wordt bepaald door de volgende factoren: 

  • Hard remmen
  • Hard optrekken
  • Scherpe bochten nemen
  • Snelheidsoverschrijding
  • Oppakken van de telefoon
  • Ontgrendelen van de telefoon
  • Locatie en tijdstip van de rit

Bonus/malus korting Rijgedragverzekering 80%

Naast uw korting voor schadevrij rijden ontvangt u direct bij aanvang van de Rijgedragverzekering een korting van 10% op de basispremie. Bij ingang of wijziging van de verzekering wordt de verschuldigde premie ook bepaald aan de hand van het kortingspercentage afhankelijk van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. De bonus/malus-trede vermelden wij op de polis. De maximale korting op basis van voldoende schadevrije jaren is 80%. Voor elk volgend verzekeringsjaar wordt de korting berekend aan de hand van deze kortingstabel. De korting is ook afhankelijk van het aantal schadegevallen, dat in het afgelopen verzekeringsjaar heeft plaatsgevonden. U kunt de bonus/malus tabel terugvinden in de polisvoorwaarden van Rijgedragverzekering.

Cashback Rijgedragverzekering

Door het gebruik van de Rijgedrag App wordt uw rijgedrag bijgehouden. Elke drie maanden wordt door de Rijgedrag-App uw rijscore aan ons vrijgegeven. Op basis van deze rijscore bepalen wij de door u te ontvangen cashback op de voor u vastgestelde premie. De cashback wordt aan u betaald door middel van een separate boeking. Voor een juiste berekening hebben wij tenminste een vol kwartaal aan gegevens nodig. Wij ontvangen de eerste rijscore voor de cashback daarom aan het eind van het volle kwartaal dat volgt op de ingangsdatum van de polis. Als de ingangsdatum bijvoorbeeld in februari is, ontvangen wij eind juni de eerste rijscore. De betaling van de cashback gebeurt begin januari, begin april, begin juli en begin oktober van elk jaar. Er vindt geen verrekening plaats met de te betalen premie. Vanaf een score van 3 krijgt u een percentage van uw premie terug. In de onderstaande tabel kunt u zien hoe de cashback opgebouwd wordt met deze Rijgedragverzekering. 

Rijscore

1: cashback = 0.0% elke 3 maanden
2: cashback = 0.0% elke 3 maanden
3: cashback = 5.0% elke 3 maanden
4: cashback = 7,5% elke 3 maanden
5: cashback = 10% elke 3 maanden

Dekkingsoverzicht All-Risk Rijgedragverzekering

De All-Risk Rijgedragverzekering adviseren wij voor alle nieuwe auto's. Wij verzekeren graag uw auto All-Risk als deze niet ouder is dan 8 jaar. Omdat een All-Risk Rijgedragverzekering uw auto tegen bijna alle risicofactoren dekt, wordt deze verzekering vaak een WA + Volledig casco verzekering genoemd. Naast de dekking van de WA Rijgedragverzekering en de WA + Beperkt casco Rijgedragverzekering bent u tevens verzekerd voor schade aan de eigen auto veroorzaakt door botsing, omslaan, slippen en van de weg raken. Bekijk ook de verzekeringskaarten van de All-Risk Rijgedragverzekering.

► Schade aan derden
► Diefstal
► Brand
► Explosie
► Storm
► Ruitschade
► Aanrijding met dieren
► Vandalisme
► Aanrijding, slippen en van de weg raken

Aanvullende dekking All-Risk Rijgedragverzekering:


Schadeverzekering voor inzittenden

Als aanvullende dekking op een Rijgedragverzekering kunt u een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten. Deze aanvullende dekking heeft een verzekerde som van € 1.000.000,-. Met deze aanvullende dekking krijgt u als bestuurder schade vergoedt na een ongeval met de auto. Denk aan letselschade, maar ook aan schade aan kleding en bagage. Alle passagiers die bij u in de auto stappen zijn automatisch meeverzekerd. Dus ook uw partner, uw kinderen of vrienden of collega's die met u meerijden. Veel mensen vergissen zich en denken dat deze dekking alleen voor de medepassagiers bestemd is, maar dat is niet juist. U als bestuurder bent ook verzekerd!

► Verlies van inkomen
► Aanpassing van de woning
► Huishoudelijke hulp
► Smartengeld
► Kosten van overlijden

Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen

De rechtsbijstandsdekking kan goed van pas komen wanneer u door iemand anders bent aangereden en de schade wilt verhalen. U krijgt juridisch advies en deskundige rechtshulp. Dit kan voor blikschade aan uw auto zijn, maar kan ook inzake schade die u aan uzelf of passagiers hebt opgelopen. Denk bijvoorbeeld aan letselschade en inkomensverlies. U kunt de rechtsbijstanddekking ook gebruiken bij andere conflicten met uw auto.

► Verhalen van materiële schade
► Verhalen van letselschade
► Inschakelen van een expert
► Conflicten met garage
► Hulp bij strafvervolging

Pechhulpverzekering

Indien u kiest voor een pechhulpverzekering dan kiest u voor zekerheid voor onderweg. Wij brengen de pechhulpverzekering voor u onder bij de grootste pechhulpverlener van Europa. Na afsluiting beschikt u direct over de pechhulppas. Hierop staat het telefoonnummer van de pechhulpcentrale die u 24-uur per dag kunt bellen ingeval van pech onderweg.

Dekkingsgebied Nederland

► Nederland met woonplaats
► Nederland zonder eigen woonplaats

Dekkingsgebied Europa

► Nederland + Europa met woonplaats
► Nederland + Europa zonder eigen woonplaats

Wilt u een offerte ontvangen voor een Rijgedragverzekering? Neem dan contact met ons op. Tel. 0725092263 ma. - zat. / 09:00 - 17:00. 

Contactformulier Rijgedragverzekering