Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Rijgedragverzekering raadt u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met Tel. 072-5092263. Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. De Kilometerverzekering wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Rijgedragverzekering. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van Rijgedragverzekering. Op het logo van Rijgedragverzekering is het beeldmerk recht van toepassing.

Functioneren van deze website
Rijgedragverzekering garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Rijgedragverzekering is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten op de website van Rijgedragverzekering.nl, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door rijgedragverzekering of door u aan rijgedragverzekering, middels deze website of anderszins langs elektronische weg, verstrekte informatie.

Websites van derden ( links )
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Rijgedragverzekering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Rijgedragverzekering mag deze disclaimer aanpassen. Wij raden u aan regelmatig deze disclaimer te bekijken.

© 2020 Rijgedragverzekering.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma. - zat. / 09:00 - 17:00. Telefoonnummer: 0725092263 / WhatsApp: 0638565819

Contactformulier Rijgedragverzekering


Rijgedrag App

Krijgt direct inzicht in uw eigen rijgedrag met deze App en bespaar tot 20% op de premie.

Offerte Rijgedragverzekering

Vraag vandaag nog een offerte aan voor een All-Risk Rijgedragverzekering!

Autoverzekering vergelijken

Wilt u liever normale autoverzekeringen zonder rijgedrag of app vergelijken?