Deloitte: Nederlanders positief over nieuwe verzekeringsvormen

Nederlanders hebben grote interesse voor digitaal gedreven verzekeringsproducten en -diensten. Vooral verzekeringen die op specifiek gebruik of gedrag gebaseerd zijn, bieden kansen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Insurance in a digital world’ van Deloitte Digital.

Nederlanders blijken ook open te staan voor proactieve risicodetectie en -preventie services. Deloitte voerde het onderzoek uit onder 900 consumenten om te kijken wat hun bereidheid is om digitale verzekeringsdiensten af te nemen. Hieruit blijkt dat Nederlanders het meest geïnteresseerd zijn in op gebruik- en gedrag gebaseerde verzekeringsproducten die gebruik maken van communicatie via mobiele apparaten en diensten die erop gericht zijn om risico’s voor de consument te detecteren of te voorkomen.

Rijgedrag en verzekering
Volgens Deloitte heeft bijvoorbeeld het gebruik van telematics om het rijgedrag ( rijgedragverzekering ) van consumenten te monitoren en op basis daarvan een korting op de autoverzekering te geven, een sterke groeipotentie. Zo geeft eenderde van de consumenten aan hiervoor wel een GPS monitoringsapparaat in de auto te willen hebben.

Mobiele diensten
Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders positief staan tegenover een uitbreiding van mobiele diensten van verzekeraars, zoals het via mobiel inzien van verzekeringsvoorwaarden of het indienen van claims. “Mobile kan buiten dat echter ook een echte game changer worden. Door bijvoorbeeld het verzamelen van locatiegegevens kunnen verzekeraars consumenten en risico’s beter leren begrijpen en zo het dienstenaanbod aanpassen en de klantbetrokkenheid vergroten”, zegt Frank Bovée, Insurance Innovation Lead bij Deloitte.

Risicoprofiel
Diensten gericht op het in kaart brengen van specifieke risico’s voor de klant, is eveneens een mogelijke ‘game changer’. “Door bijvoorbeeld data over risico’s en eerder ingediende claims te analyseren, kan een risicoprofiel gemaakt worden met een bijbehorende verzekering”, licht Bovée toe. Zo zou 48% van de consumenten van de verzekeraar wel een dashboard willen dat de persoonlijke risico’s ten aanzien van inbraak of brand inzichtelijk maakt. Vervolgens zegt 57% van de consumenten ook actie te ondernemen als blijkt dat men bovengemiddeld risico loopt.

Privacy
Bij veel van de nieuwe digitale verzekeringsdiensten is meer persoonlijke data benodigd dan bij de huidige traditionele verzekeringen het geval is. Uit het onderzoek komt naar voren dat een significante groep (tussen de 32% en 48%) zich zorgen maakt over privacy. Anderzijds zegt 45% wel algemene persoonlijke data te willen delen met verzekeraars. “Consumenten delen veel persoonlijke gegevens met technologiebedrijven, maar toch zegt iets meer dan de helft Apple of Google niet te prefereren boven verzekeraars als het gaat om het delen van locatie- of gezondheidsgegevens. Verzekeraars zijn terecht voorzichtig als het gaat om gebruik van data analyse, maar ons onderzoek laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om op basis van data analyse betere, op maat gemaakte, verzekeringsproducten te maken waar de consument voor open staat. Goede, transparante communicatie en het geven van persoonlijk voordeel moeten daarbij dan wel de uitgangspunten zijn”, concludeert Bovée.

Rijgedragverzekering Nieuws

Lees alles over dé autoverzekering met korting voor je rijgedrag en vergelijk de premies op Rijgedragverzekering.nlTelefoonnummer: 072 509 22 63

of stel je vraag via WhatsApp op nummer 06 38 565 819

Openingstijden
09:00 tot 17:00 maandag
09:00 tot 17:00 dinsdag
09:00 tot 17:00 woensdag
09:00 tot 17:00 donderdag
09:00 tot 17:00 vrijdag
09:00 tot 17:00 zaterdag